Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 660/2001Usnesení NS ze dne 16.10.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:33.ODO.660.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 660/2001- 63

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně M.H., proti žalovanému G.B., o zaplacení 143.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 16 C 205/99, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. dubna 2001, č.j. 18 Co 850/2000-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se vůči žalovanému domáhala zaplacení částky 143.000,- Kč s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení žalovaného, kterého se mu dostalo plněním bez právního důvodu.

Okresní soud v Karlových Varech rozsudkem (pro uznání) ze dne 29. listopadu 1999 č.j. 16 C 205/99-32 žalovanému stanovil povinnost zaplatit žalobkyni částku 143.000,- Kč spolu s 15% úrokem z prodlení od 11. 3. 1999 do zaplacení a na nákladech řízení 26.488,- Kč, vše do tří dnů od právní moci rozsudku. Žalobkyni pak uložil povinnost zaplatit státu do pokladny Okresního soudu v Karlových Varech na soudním poplatku 5.720,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 23. dubna 2001 č.j. 18 Co 850/2000-48 odmítl odvolání žalovaného směřující proti výroku rozsudku, jímž soud prvního stupně uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni 143.000,- Kč s příslušenstvím, jakož i ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o poplatkové povinnosti žalobkyně; ve výroku, kterým bylo rozhodnuto o nákladech řízení a ve výroku o splatnosti pohledávky, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž namítal, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Podáním, které došlo Okresnímu soudu v Karlových Varech dne 24. 8. 2001, vzal žalovaný dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen „o. s. ř.“ (srov. Část dvanáctá, Hlava I, bod 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1, písm. c/ o. s. ř. za situace, kdy žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalobkyni v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. října 2001

JUDr. Ivana Zlatohlávková,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru