Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 634/2002Usnesení NS ze dne 17.09.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.634.2002.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 634/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně P., a spol. s r. o., zastoupené, advokátem, proti žalovanému J. M., zastoupenému, advokátem, o určení splatnosti pohledávky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 41 C 80/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2001 č. j. 29 Co 418/2001 - 28, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 1625 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám ..., advokáta, se sídlem ….

Odůvodnění:

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2001 č. j. 29 Co 418/2001 – 28, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. června 2001 č. j. 41 C 80/2001 - 15, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalovaný právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta - účelně vynaloženým nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení – určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není - ve výši 1 550 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona č. 30/2000 Sb., § 5 písm. c), § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)/ a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb.), tedy celkem ve výši 1 625 Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. září 2002

JUDr. Kateřina Hornochová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru