Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 544/2002Usnesení NS ze dne 21.08.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.544.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 544/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobce M. Č., zastoupeného, advokátem, proti žalované J. P., zastoupené, advokátem, o 100 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 12 C 65/99, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2002 č. j. 16 Co 49/2002 - 108, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 4 950 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám, advokáta, se sídlem v ….

Odůvodnění:

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2002 č. j. 16 Co 49/2002 - 108, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4. prosince 2001 č. j. 12 C 65/99 - 80, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalobce právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které se sestávají z odměny advokáta (vyjádření advokáta při předmětu řízení 100 000 Kč) ve výši 4 875 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona č. 30/2000 Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 16, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů/ a v paušální částce náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. srpna 2002

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru