Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 515/2002Usnesení NS ze dne 28.11.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.515.2002.1
Dotčené předpisy

§ 239 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 515/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyň A) M. B., B) Mgr. H. P., proti žalovanému Ing. N. T. C., o 44 050 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 Nc 1271/2000, o dovolání právního předchůdce žalobkyň JUDr. B. G., CSc., zemřelého …, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2001 č. j. 54 Co 177/2001 - 25, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Protože původní žalobce JUDr. B. G., CSc. dne … zemřel, Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 29. října 2002 č. j. 33 Odo 515/2002 - 53 rozhodl, že v řízení bude pokračováno s dědičkami zemřelého M. B., bytem ve V., S. č. 473 a Mgr. H. P., bytem ve S., Š. č. 540 (§ 107 odst. 1 o. s. ř).

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 10. ledna 2001 č. j. 5 Nc 1271/2000-18 vyzval právního předchůdce žalobkyň k doplnění dovolání tak, aby doložil své právnické vzdělání a navrhl důkazy k prokázání svých tvrzení (§ 241b o. s. ř.). Zároveň byl předchůdce žalobkyň poučen o nepřípustnosti odvolání proti tomuto usnesení.

Odvolání právního předchůdce žalobkyň proti tomuto usnesení bylo usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2001 č. j. 54 Co 177/2001 - 25 odmítnuto, neboť není podle ustanovení § 202 odst. 2 písm. d) o.s.ř. přípustné.

Proti usnesení podal právní předchůdce žalobkyň dovolání jehož přípustnost dovozuje z § 239 odst. 3 o. s. ř. a z důvodu ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. Namítá, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť má za to, že je zřejmé, že má právnické vzdělání. Navrhuje zrušení usnesení soudů obou stupňů.

Ve smyslu ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb. se dovolání proti usnesení odvolacího soudu projedná a rozhodne podle občanského soudního řádu ve znění účinném po 1. 1. 2001, neboť odvolací soud vydal usnesení dne 21. prosince 2001.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř. a k tomu oprávněným subjektem (žalobcem), jenž má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Za podmínek stanovených § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí ve věci samé. Rozhodnutím ve věci samé je rozhodnutí o předmětu řízení, pro nějž se řízení vede. Jde-li o spor mezi účastníky, kteří proti sobě stojí v postavení žalobce a žalovaného, je „věcí samou“ nárok uplatněný v žalobě. V posuzovaném případě by rozhodnutím ve věci samé bylo rozhodnutí o žalobcem uplatněném nároku na zaplacení částky 44 050 Kč s příslušenstvím. Dovoláním napadeným usnesením však odvolací soud nerozhodoval o žalobcem uplatněném nároku, nýbrž odmítl odvolání proti usnesení soudu prvního stupně z důvodu, že tento opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí není přípustný podle § 202 odst. 1 písm. d) o. s. ř. Přípustnost dovolání proto nelze posoudit podle ustanovení § 237 o. s. ř.

Protože napadené usnesení odvolacího soudu je svou povahou rozhodnutím nemeritorním, bylo namístě posoudit přípustnost dovolání podle ustanovení § 239 o. s. ř. Toto ustanovení sice přiznává účastníku možnost podat dovolání proti nemeritornímu rozhodnutí odvolacího soudu, ovšem v případech, které jsou zde ve výčtu výslovně uvedeny. Usnesení o odmítnutí odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ve výčtu uvedeno není; nelze proto přípustnost dovolání v dané věci podle ustanovení § 239 o. s. ř. dovodit. Podle § 239 odst. 3 o. s. ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby); v posuzovaném případě však byl právní předchůdce žalobkyňń usnesením soudu prvního stupně vyzván k doplnění dovolání ve smyslu § 241 a § 241a odst. 1 o. s. ř.

Lze uzavřít, že dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., jímž je dovolání argumentováno, ani podle ustanovení § 239 o. s. ř., či ostatních ustanovení o. s. ř. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné bez jednání odmítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2002

JUDr. Kateřina Hornochová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru