Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 508/2001Usnesení NS ze dne 25.09.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:33.ODO.508.2001.1

přidejte vlastní popisek

33 Odo 508/2001-123

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně N.Č.l.f., zastoupené advokátkou, proti žalovanému M.V., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 600 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 32 C 276/97, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2001 č. j. 55 Co 64/2001-112, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 25. října 2000 č. j. 32 C 276/97-82 zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala, aby byla žalovanému uložena povinnost zaplatit ji částku 600 000 Kč s 26% úrokem z prodlení od 1. 7. 1997 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalobkyně odvolání, v průběhu odvolacího řízení – dne 27. března 2001 - vzala žalobu zpět a navrhla, aby vzhledem k jejímu postavení neziskové organizace nepřiznal soud žádnému účastníku náhradu nákladů řízení.

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 29. března 2001 č. j. 55 Co 64/2001-112 připustil zpětvzetí žaloby, rozsudek soudu prvního stupně zrušil, řízení zastavil a nepřiznal žalovanému náhradu nákladů řízení.

Proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost spatřoval v ustanovení § 238a odst. 1 písm. b) o. s. ř. a důvodnost v nesprávném právním posouzení věci odvolacím soudem [dovolací důvod podle § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř.]. Dovolatel navrhl, aby dovolací soud zrušil výrok o nepřiznání náhrady nákladů řízení a vrátil věc k dalšímu řízení odvolacímu soudu.

Ve smyslu ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 7 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání v dané věci projedná a rozhodne podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání v dané věci není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Občanský soudní řád připouští dovolání v případech upravených v § 237 až 239 o. s. ř. Z žádného tohoto ustanovení však nevyplývá přípustnost dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř. ) proto podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když úspěšné žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2001

JUDr. Zdeněk Des, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru