Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 451/2003Usnesení NS ze dne 19.06.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:33.ODO.451.2003.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

33 Odo 451/2003-84

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně R. L., zastoupené JUDr. Z. L., advokátem, proti žalovanému Ing. V. Z., zastoupenému JUDr. J. T., advokátkou, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 81/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. října 2002 č. j. 5 Co 2210/2002-57, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2 575 Kč k rukám JUDr. J. T., advokátky, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. října 2002 č. j. 5 Co 2210/2002-57, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 24. června 2002 č. j. 6 C 81/2002-33, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a náklady žalovaného sestávají z odměny advokáta za zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši 2 500 Kč [§ 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)] a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobkyně dobrovolně povinnost, kterou jí ukládá toto rozhodnutí, může žalovaný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 19. června 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru