Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 412/2001Usnesení NS ze dne 27.08.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:33.ODO.412.2001.1

přidejte vlastní popisek

33 Odo 412/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobců a) M.R., a b) I.R., proti žalované D., s. r. o., o 116.680,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 32 C 27/98, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2000 č. j. 51 Co 303/2000-56, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 8. října 1999 č. j. 32 C 27/98-32 zamítl žalobu, aby žalovaná byla uznána povinnou zaplatit druhému žalobci 116.680,- Kč s 18% úrokem z prodlení od 14.4.1997 do zaplacené a nepřiznal žalované právo na náhradu nákladů řízení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. listopadu 2000 č. j. 51 Co 303/2000-56 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž namítala, že skutková zjištění nemají v podstatné části oporu v provedeném dokazování a že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci /§ 241 odst. 3 písm. c) a d) o. s. ř./.

Podáním ze dne 28.5.2001 došlým Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 29.5.2001 vzala žalovaná dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 - dále jen „o. s. ř.\" (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé a § 96 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2001

JUDr. Kateřina Horno ch o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru