Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 1540/2005Usnesení NS ze dne 30.11.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:33.ODO.1540.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 1540/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně L. V. (dříve C.), proti žalovanému V. P., o zaplacení částky 6.500,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 4 C 467/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. června 2005, č. j. 13 Co 472/2004-83, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 30. června 2005, č. j. 13 Co 472/2004-83, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 29. května 2003, č. j. 4 C 467/2002-21, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 6.500,- Kč a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Podáním ze dne 20. 10. 2005 vzal žalovaný dovolání zcela zpět.

Nejvyšší soud České republiky dovolání projednal a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále jen „o. s. ř.“), neboť odvolací soud sice napadené rozhodnutí vydal dne 30. června 2005 (tedy po 1. 4. 2005, kdy uvedená novela nabyla účinnosti), avšak odvolání projednal a rozhodl po řízení provedeném podle dosavadních předpisů. V řízení o dovolání je proto rovněž nutné postupovat podle dosavadních předpisů (srovnej článek II bod 2. a 3. přechodných ustanovení zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení v souladu s § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalovanému, který z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 30. listopadu 2005

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru