Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 142/2002Usnesení NS ze dne 28.03.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.142.2002.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 142/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miloše Šimánka ve věci žalobkyně M. Š., zastoupené advokátem, proti žalovanému R. J., zastoupenému advokátem, o 127.300,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Plzni – sever pod sp. zn. 4 C 95/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. října 2001, č.j. 13 Co 539/2001-161, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na nákladech dovolacího řízení 5.975,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalovaného, advokáta.

Odůvodnění:

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. října 2001, č.j. 13 Co 539/2001-161, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Plzni – sever ze dne 12. dubna 2001, č.j. 4 C 95/99-144 (tento rozsudek byl sice zmíněným okresním soudem vydán poté, co byl jeho předchozí rozsudek ze dne 25. února 2000, č.j. 4 C 95/99-70 zrušen usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 31. srpna 2000, č.j. 13 Co 663/2000-100, ovšem dovolání nemůže být přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s . ř., neboť oběma rozsudky okresní soud rozhodl stejně – žalobu v plném rozsahu zamítl), nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalovaný právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které sestávají z odměny advokáta v částce 5.900,- Kč za sepis vyjádření k dovolání (§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších změň a doplňků) a z paušální částky 75,- Kč náhrady hotových výdajů advokáta (§13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 28. března 2002

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru