Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 12/2004Usnesení NS ze dne 22.01.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:33.ODO.12.2004.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 12/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobkyně I., s. r. o., zastoupené, advokátem, proti žalovanému R. R., o zaplacení 21 413 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 50 C 28/99, o dovolání žalovaného proti rozsduku Městského soudu v Brně ze dne 19. září 2000 č.j. 50 C 28/99-21, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 19. září 2000, č.j. 50 C 28/99-21, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 19. září 2000, č.j. 50 C 28/99-21, uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni částku 21 413 Kč se 17 % úrokem od 21.1.1997 do zaplacení do 3 dnů od právní moci rozsudku. Současně rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Brně k odvolání žalovaného usnesením ze dne 15. března 2001, č.j. 47 Co 725/2000-37, změnil rozsudek soudu prvého stupně ve výroku o lhůtě k plnění tak, že žalovanému uložil, aby rozsudkem přiznanou jistinu s příslušenstvím zaplatil žalobci v měsíčních splátkách 1 000 Kč, splatných vždy do každého 20. dne v měsíci, počínaje měsícem následujícím po právní moci usnesení, pod ztrátou výhody splátek. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný dovolání, v němž vyjádřil svůj nesouhlas s tímto rozhodnutím a obšírně rozvedl důvody tohoto nesouhlasu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc posoudil podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen „o. s. ř.“ (srov. Část dvanáctá, Hlavy I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) a dospěl k závěru, že v posuzované právní věci brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky řízení.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku – dovolání – proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 19. září 2000, č.j. 50 C 28/99-21 v této věci není rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen. Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovému rozhodnutí soudu prvního stupně (srov. § 10a o. s. ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 19. září 2000, č.j. 50 C 28/99-21 zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř. Žalobkyni v dovolacím řízení náklady nevznikly a žalovaný s ohledem na výsledek řízení nemá na jejich náhradu právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. ledna 2004

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru