Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 1141/2003Usnesení NS ze dne 19.02.2004

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2004:33.ODO.1141.2003.1
Dotčené předpisy

§ 240 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 1141/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobce J. K., proti žalovanému Č. n. i. k., o zaplacení 700 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 7 C 15/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. dubna 2003, č.j. 10 Co 221/2003-64, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 3. února 2003, č.j. 7 C 15/2003-58, zastavil řízení, když dospěl k závěru, že jako žalovaný je označen někdo, kdo nemá způsobilost být účastníkem řízení; současně a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem k odvolání žalobce usnesením ze dne 24. dubna 2003, č.j. 10 Co221/2003-64, usnesení soudu prvního stupně potvrdil, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce „odvolání“ (správně dovolání), v němž prezentuje svůj názor, že potvrdil-li odvolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, jedná se o „nesprávný úřední postup“.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Zmeškání lhůty nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu. Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení.

V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že žalobci bylo dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu doručeno 13. 6. 2003, a obsahuje řádné poučení o dovolání. Lhůta k podání dovolání uplynula 13. 8. 2003 (středa). Dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu bylo předáno k poštovnímu doručení jako zásilka RR 82 761 581 8 SK u pošty K. 2 dne 15. 8. 2003.

Protože dovolání bylo podáno po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty k podání dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první o. s. ř.), bylo v souladu s ustanoveními § 243b odst. 5, věta první a § 218a o. s. ř. – aniž byl dovolací soud oprávněn se jím věcně zabývat – odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. února 2004

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru