Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 96/2013Usnesení NS ze dne 27.02.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:33.ND.96.2013.1
Dotčené předpisy

čl. 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 96/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce CORSAIR (Luxembourg) N011 S. A., se sídlem 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, reg. č. B 90447, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, proti žalovanému JUDr. L. N., o zaplacení částky 38.818.083,07 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 61 Cm 114/2011, o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Řízení o přikázání věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 61 Cm 114/2011 k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci podal žalovaný podáním ze dne 27. 6. 2011, doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím Okresního soudu v Ústí nad Labem dne 2. 7. 2012, žádost o odročení nařízeného jednání spojenou s návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě.

Podáním ze dne 6. 8. 2012 žalovaný Krajskému soudu v Ústí nad Labem sdělil, že vzhledem k tomu, že ve věci rozhodl rozsudkem ze dne 3. 7. 2012, proti němuž podal odvolání, „je nadále bezpředmětné, aby byla věc bez dalšího přikázána Krajskému soudu v Ostravě, neboť již byla soudem prvního stupně rozhodnuta“. Současně navrhl, aby z důvodu vhodnosti byla věc přikázána Vrchnímu soudu v Olomouci pro řízení o odvolání, a pro případ, že rozsudek prvoinstančního soudu bude v odvolacím řízení zrušen, aby Nejvyšší soud rozhodl o přikázání věci k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Žalobce s návrhem na delegaci vhodnou ke Krajskému soudu v Ostravě nesouhlasil.

Každé podání účastníka řízení je nutno posuzovat podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud podání žalovaného ze dne 6. 8. 2012 obsahově (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) posoudil jako zpětvzetí návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě.

Proto řízení o tomto návrhu zastavil podle § 96 odst. 2 o. s. ř.

Zastavení řízení nebrání tomu, aby byl po právní moci tohoto usnesení posouzen nový návrh žalovaného na přikázání věci Vrchnímu soudu v Olomouci, ovšem až poté, co bude vyžádáno stanovisko protistrany se zřetelem k oznámení žalobce o postoupení pohledávky a jeho návrhu na rozhodnutí podle § 107a o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. února 2014

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru