Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 418/2012Usnesení NS ze dne 28.02.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.ND.418.2012.1
Dotčené předpisy

čl. 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

33 Nd 418/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně CP Inkaso s. r. o. se sídlem v Praze, Chlumčanského 5/497, zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze, Haštalská 27, proti žalované H. G., o 3.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 25 EC 302/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 25 EC 302/2010 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Okresní soud v Brno-venkov usnesením ze dne 7. srpna 2012, č. j. 25 EC 302/2010-70, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem Brno-venkov (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje ke skutečnosti, že žalovaná je státní občankou Slovenské republiky, která měla jako občan Evropské unie povolen na území České republiky přechodný pobyt do 12. 1. 2010 (viz zpráva čl. 45 spisu), se zřetelem k místu posledního bydliště na území České republiky a zásadě hospodárnosti, rozhodl, jak uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2013

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru