Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 250/2012Usnesení NS ze dne 22.05.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.ND.250.2012.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 250/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně ČSOB Factoring, a. s. se sídlem Praha 10-Vinohrady, Benešovská 2538/č.o.40, identifikační číslo: 457 94 278, zastoupené Mgr. Naděždou Priečinskou, advokátkou se sídlem Praha 5, Zborovská 49, proti žalované FARBYKA, s. r. o. se sídlem Bratislava, Dunajská 58, Slovenská republika, identifikační číslo: 358 31 901, o zaplacení 76.000,- EUR s příslušenstvím, vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 33 Nd 250/2012, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. března 2013, č. j. 33 Nd 250/2012-12, se v záhlaví opravuje tak, že chybně uvedený název obchodní firmy žalované „Fabryka, s. r. o.“ se nahrazuje správným označením „FARBYKA, s. r. o.“

Odůvodnění:

Při písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. března 2013, č. j. 33 Nd 250/2012-12, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že v jeho záhlaví bylo místo správného názvu obchodní firmy žalované „FARBYKA, s. r. o.“ uvedeno „Fabryka, s. r. o.“

Tuto zřejmou nesprávnost bylo nutné opravit způsobem stanoveným § 164 o. s. ř. (§ 167 odst. 2, § 243c o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 22. května 2013

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru