Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 23/2021Usnesení NS ze dne 24.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:33.ND.23.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 23/2021-45

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně SVEA Ekonomi Cyprus Ltd., se sídlem 3030 Limassol, 195 Arch. Makarios III Avenue, Kyperská republika, zastoupené JUDr. Klárou Kořínkovou, Ph.D, advokátkou se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, proti žalovanému B. K., bytem XY, zastoupenému opatrovnicí Mgr. Veronikou Plačkovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Bohuslava Martinů 1038/20, o 5.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 12 C 44/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 12 C 44/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne 21. 12. 2019 (soudu doručenému 26. 12. 2019) domáhá zaplacení 5.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o zápůjčce. V návrhu označila bydliště žalovaného adresou XY.

Usnesením ze dne 30. 11. 2020, č.j. 12 C 44/2020-42, vyslovil Okresní soud v Hradci Králové svoji místní nepříslušnost a věc předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu. Z výpisu z centrálního registru obyvatel, z lustrace informačního systému základních registrů ani dotazem na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, oddělení pobytového správního řízení Královéhradeckého kraje, se mu nepodařilo zjistit současné místo pobytu žalovaného na území České republiky. Dotazem na Českou spořitelnu, a.s., byla zjištěna adresa žalovaného (majitele účtu) ve Slovenské republice.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Hradci Králové (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) - přihlížeje k zásadě hospodárnosti - určil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 2. 2021

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru