Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 197/2013Usnesení NS ze dne 26.09.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.ND.197.2013.1
Dotčené předpisy

čl. 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 197/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně CP Inkaso s.r.o., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, identifikační číslo 29027241, zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze – Starém Městě, Haštalská 27, s místem pro doručení Praha 4, Hráského 2231/25, proti žalovanému M. B. (rozený I.), zastoupenému Mgr. Markétou Zázvorkovou, advokátkou se sídlem v Mostě, J. Průchy 1915, o zaplacení 71.777,32 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 46 C 213/2012, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 46 C 213/2012, projedná a rozhodne Okresní soud v Mostě.

Odůvodnění:

Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 16. května 2013, č. j. 46 C 213/2012-35, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po právní moci postoupena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu. Uvedl, že žalobkyně se svou žalobou podanou u tohoto soudu dne 15. 11. 2012 domáhá vydání rozhodnutí, jímž by bylo žalovanému (občanu České republiky, neznámého pobytu na území České republiky) uloženo, aby jí zaplatil žalovanou částku s příslušenstvím z titulu nároků z porušení smlouvy o úvěru.

Okresní soud v Mostě v souladu s § 105 odst. 1 o. s. ř. zkoumal podmínky místní příslušnosti a v rámci tohoto šetření se nepodařilo zjistit okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu, neboť na adrese trvalého pobytu se žalovaný nezdržuje; trvalý pobyt mu byl zrušen. Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit, na jaké adrese se nyní zdržuje.

Okresní soud v Mostě věc proto předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě věc patří do pravomoci soudů České republiky, neboť jde o občanskoprávní vztah (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že není možné zjistit obecný soud žalovaného v době zahájení řízení, a dovodit tedy podmínky místní příslušnosti ve smyslu § 84 až § 89a o. s. ř., jsou zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny. Přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Mostě, v jehož obvodu měl žalovaný poslední trvalé bydliště, přičemž uvedený soud je bez problému dosažitelný i pro žalobkyni.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. září 2013

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru