Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 187/2017Usnesení NS ze dne 27.09.2017

HeslaOprava rozhodnutí
Oprava odůvodnění
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.ND.187.2017.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 187/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci péče o nezletilou, zastoupenou Městským úřadem v České Lípě jako kolizním opatrovníkem, dceru matky Z. Š., zastoupené Mgr. Marcelou Horákovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Riegerova 376/12, a otce Š. K., o námitce podjatosti v řízení o změnu péče, vedeném u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 21 P 33/2013, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu, č. j. 33 Nd 187/2017-1061, ze dne 7. září 2017 se ve výroku a v odůvodnění opravuje tak, že nesprávné příjmení soudkyně „Gadzioková“ se nahrazuje správným příjmením „Gajdzioková“.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve spojení s ustanovením 167 odst. 2 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Po vydání rozhodnutí bylo zjištěno, že ve výroku i v odůvodnění je příjmení soudkyně JUDr. Hany Gajdziokové v důsledku chyby v psaní uvedeno nesprávně jako „Gadzioková“.

Postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř. ve spojení s ustanoveními § 167 odst. 2 a § 243b o. s. ř. bylo zmíněné pochybení napraveno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru