Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 167/2012Usnesení NS ze dne 29.01.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.ND.167.2012.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 167/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněného města Břeclav, se sídlem městského úřadu nám. T. G. Masaryka 42/3, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 710/57, proti povinnému J. L., pro částku 500,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 836/2011, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2012, č. j. 33 Nd 167/2012-59, se v záhlaví opravuje tak, že místo chybně uvedeného jména povinného „J.“, má být správně uvedeno „J..“

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 1, § 167 odst. 2 a § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (srovnej část prvou, čl. II. bod 1. zákona č. 404/2012 Sb.) opraví předseda senátu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti a vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům. Protože v daném případě došlo k evidentní chybě, neboť přes podání oprávněného města ze dne 27. 3. 2012, jímž opravilo jméno povinného na správné „J.“, Nejvyšší soud v záhlaví shora uvedeného usnesení uvedl chybně, že jméno povinného je „J.“. Z uvedeného důvodu bylo předsedou senátu rozhodnuto o opravě, jak vyplývá z výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 29. ledna 2013

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru