Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 165/2017Usnesení NS ze dne 29.06.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.ND.165.2017.1
Dotčené předpisy

čl. 11 odst. 1 o. s. ř.

čl. 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 165/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně M. P., proti žalovanému E. J., o zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 14 C 312/2014, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 14 C 312/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Prostějově.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Okresního soudu v Prostějově se žalobkyně po žalovaném domáhá zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené půjčky.

Okresní soud v Prostějově usnesením ze dne 23. 3. 2017, č. j. 14 C 312/2014-57, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení místně příslušeného soudu“. Žalobkyně v žalobě označila jako bydliště žalovaného adresu B., doručovací adresa C. Provedeným šetřením soud zjistil, že žalovaný je přihlášen v centrální evidenci obyvatel na adrese Husova 165/5, Brno, a to od 11. 10. 2012. Dále zjistil, že žalovaný byl ve výkonu trestu ve Věznici Brno – Bohunice od 31. 3. 2013 do 31. 3. 2016. Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně soudu sdělil, že žalovanému vyplácí podporu v nezaměstnanosti od 13. 11. 2015.

Na adrese Husova 165/5, Brno, se žalovaný nemůže zdržovat s úmyslem zdržovat se tam trvale, neboť se na adrese nachází městský úřad, jenž slouží jako ohlašovna. Místo faktického pobytu ani bydliště žalovaného, kde by se žalovaný zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale, se soudu nepodařilo zjistit.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Prostějově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011 či 32 Nd 80/2012).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2017

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru