Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 164/2017Usnesení NS ze dne 31.05.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.ND.164.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 6 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 164/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému Ĺ. G., pro 1.672,83 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 7772/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 7772/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 19. 4. 2017, č. j. 11 EXE 7772/2017-13, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu k projednání a rozhodnutí ve věci. Z provedeného šetření lustrací v Centrální evidenci obyvatel a Informačním systému základních registrů zjistil, že povinný není občanem České republiky a dotazem na Ministerstvo vnitra ČR, že nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř., Nejvyšší soud rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru