Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 143/2013Usnesení NS ze dne 26.09.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.ND.143.2013.1
Dotčené předpisy

čl. 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 143/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně CCRB a. s., se sídlem v Praze 1, Olivova 948/6, zastoupené Mgr. Ing. Zdeňkem Mikulášem, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova 74/2, proti žalované V. Š., o zaplacení 35.408,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 288/2012, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 288/2012 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné-pobočce v Havířově.

Odůvodnění:

Žalobkyně se návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu, podaným u Městského soudu v Praze dne 8. 8. 2012, domáhá po žalované plnění ze směnky v částce 35.408,- Kč s příslušenstvím.

Poté, co Městský soud v Praze směnečným platebním rozkazem ze dne 30. srpna 2012, č. j. 30 Cm 288/2012-36, uložil žalované povinnost zaplatit směnečný peníz ve výši 35.408,- Kč, 6 % úrok z téže částky od 28. 3. 2012 do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 117,- Kč a náklady řízení ve výši 16.708,- Kč, žalovaná v odvolání proti směnečnému platebnímu rozkazu, navrhla, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Karviné-pobočkou v Havířově. Návrh odůvodnila svou sociální situací, okolnostmi věci a svou nemajetností.

Žalobkyně s návrhem na delegaci vhodnou nesouhlasila.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městskému soudu v Praze) a Okresnímu soudu v Karviné-pobočky v Havířově, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh žalované na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že nejsou splněny zákonné podmínky pro to, aby věc byla přikázána jinému soudu.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

Podle § 9 odst. 2 písm. p) o. s. ř. krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve sporech týkajících se směnek, šeků a jiných cenných papírů, derivátů a jiných hodnot, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

V dané věci nelze přehlédnout, že je vyloučeno, aby v rámci institutu přikázání věci z důvodu vhodnosti byla věc delegována věcně nepříslušnému soudu, neboť ve věci je dána věcná příslušnost krajských soudů (§ 9 odst. 2 písm. p) o. s. ř.) a nikoli příslušnost okresních soudů.

Nejvyšší soud proto návrhu žalované, aby věc byla podle § 12 odst. 2 o. s.ř. přikázána Okresnímu soudu v Karviné-pobočce v Havířově, nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. září 2013

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru