Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 964/2017Usnesení NS ze dne 31.05.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.964.2017.1
Dotčené předpisy

čl. 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 964/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka a ve věci žalobkyně Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se sídlem v Ostravě-Porubě, 17. listopadu 2172/15, identifikační číslo 61989100, proti žalovanému R. K., o 1.300,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné-pobočky v Havířově pod sp. zn. 107 C 250/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2016, č. j. 57 Co 586/2016-32, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím změnil platební rozkaz Okresního soudu v Karviné-pobočky v Havířově ze dne 8. 9. 2016, č. j. 107 C 250/2016-22, ve výroku o náhradě nákladů řízení tak, že žalovanému uložil zaplatit žalobkyni 1.600,- Kč (výrok I. rozhodnutí odvolacího soudu), a rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II. rozhodnutí odvolacího soudu).

Žalobkyně napadla dovoláním výrok II. usnesení odvolacího soudu, které je objektivně nepřípustné, neboť tímto výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšující 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“]. Peněžité plnění přiznané výrokem o nákladech řízení přitom nelze označit pro účely posouzení přípustnosti dovolání za plnění ze vztahu ze spotřebitelské smlouvy, z pracovněprávního vztahu nebo z věci uvedené v § 120 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 80/2013).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1, 2 o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2017

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru