Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 930/2013Usnesení NS ze dne 02.07.2015

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.930.2013.3
Dotčené předpisy

čl. 164 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

čl. 167 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 930/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce J. M., identifikační číslo 66735181, proti žalovaným 1) Mgr. E. R., 2) MUDr. L. R., a 3) MUDr. D. R., o 90.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 113 C 70/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. září 2012, č. j. 57 Co 68/2012-132, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2015, č. j. 33 Cdo 930/2013-216, se v záhlaví opravuje tak, že žalovaní jsou zastoupeni „JUDr. Bedřichem Vymětalíkem, bytem ve Frýdku-Místku, Lískovecká 220.“

Odůvodnění:

Podle § 164 o. s. ř., ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř., opraví předseda senátu v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoliv, i po právní moci rozhodnutí.

V záhlaví shora citovaného rozsudku Nejvyššího soudu České republiky došlo při vyhotovení rozhodnutí k zřejmé nesprávnosti, když - v rozporu s obsahem spisu - v něm nebyl uveden právní zástupce žalovaných JUDr. Bedřich Vymětalík. Tuto zřejmou nesprávnost bylo nutné opravit způsobem stanoveným § 164 o. s. ř. (§ 167 odst. 2, § 243c o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. července 2015

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru