Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 914/2013Usnesení NS ze dne 25.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.914.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 914/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Ing. E. R., proti žalovanému V. K., o 157.277,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 182/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2013, č. j. 39 Co 8/2013-131, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 15. ledna 2013, č. j. 39 Co 8/2013-131, kterým Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 13. listopadu 2012, č. j. 19 C 182/2010-119, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 odmítl odvolání pro opožděnost (§ 208 o. s. ř.).

Dovolání žalobce není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. f/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 1. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále opět jen „o. s. ř.“), neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto - aniž vyžadoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele (srovnej § 241b odst. 2 o. s. ř.) - dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalovanému nevznikly podle obsahu spisu žádné náklady, na jejichž náhradu by měl jinak vůči žalobci právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2013

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru