Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 78/2017Usnesení NS ze dne 26.01.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.78.2017.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.

§ 104 odst. 1 věta 1. o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 78/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně M. M., zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, proti žalovanému Ing. T. L. se sídlem Kladno, Ctiborova 426, identifikační číslo osoby: 448 11 721, zastoupenému JUDr. Filipem Černým, advokátem se sídlem Praha 6, Slavíčkova 372/2, o 2.038 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 C 91/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 10. 10. 2016, č. j. 20 C 91/2014-163, takto:

I. Řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 10. 10. 2016, č. j. 20 C 91/2014-163, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 10. 10. 2016, č. j. 20 C 91/2014-163, zamítl návrh žalobkyně o zaplacení částky 2.083 Kč s úrokem z prodlení 8,05 % ročně od 2. 8. 2014 do zaplacení (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Proti rozsudku soudu prvního stupně podala žalobkyně dovolání.

Rozsudek soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „o. s. ř.). Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o. s. ř.). Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti rozsudku soudu prvního stupně podle § 243b a § 104 odst. 1 věta první o. s. ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Okolnost, že proti rozsudku soudu prvního stupně není odvolání přípustné (§ 201, § 202 odst. 2 o. s. ř.), nemůže na shora uvedených závěrech ničeho změnit.

Výrok o náhradě nákladů řízení o dovolání se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2017

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru