Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 5473/2016Usnesení NS ze dne 27.04.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.5473.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 5473/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně FINPEN a.s., se sídlem v Přerově I-Město, Dvořákova 819/21b, zastoupené Mgr. Markem Hejdukem, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 620/29, proti žalovanému E. Č., zastoupenému Mgr. Petrou Hrachy, advokátkou se sídlem v Brně, Cihlářská 643/19, o 5.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 5 C 33/2016, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2016, č.j. 21 Co 135/2016-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení krajského soudu, které vzal podáním Nejvyššímu soudu doručeným 11. 4. 2017 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru