Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 5357/2016Usnesení NS ze dne 20.01.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.5357.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 5357/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce P. V., zastoupeného JUDr. Monikou Kolrosovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Heřmanova 1415/1, proti žalovaným 1) Ing. V. R. a 2) Z. R., zastoupeným JUDr. Olgou Preclíkovou, advokátkou se sídlem ve Zvoli, Březovská 498, o určení neúčinnosti znaleckého posudku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 95/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2016, č. j. 22 Co 152/2016-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 8. prosince 2015, č. j. 4 C 95/2015-31, zamítl žalobu na určení, že znalecký posudek č. 1897-6/2012 a č. 3945-19/2012, který vypracovali Ing. V. V. a Ing. I. B., je neúčinný, a žalobci uložil povinnost zaplatit žalovaným, k rukám jejich zástupkyně, na náhradě nákladů řízení 10.164,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. června 2016, č. j. 22 Co 152/2016-51, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé, ve výroku o nákladech řízení jej změnil jen tak, že náklady činí 15.609,- Kč; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, které vzal podáním došlým soudu dne 4. 11. 2016 zcela zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru