Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 508/2020Usnesení NS ze dne 28.04.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.508.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.

§ 151 odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 508/2020-104

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Pavla Horňáka ve věci žalobkyně I-XON a. s., se sídlem v Praze 3, Husitská 344/63, identifikační číslo 282 18 761, zastoupené Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Boušova 792, proti žalovanému A. C. B., naposledy bytem XY, zastoupenému opatrovnicí M. A., advokátkou se sídlem XY, o 177.433,31 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 245/2016, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 9. 2019, č. j. 19 Co 269/2019-88, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobkyně po žalovaném požaduje zaplacení 117.433,31 Kč s příslušenstvím z titulu nesplaceného úvěru.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 28. 6. 2019, č. j. 18 C 245/2016-74, zastavil řízení, rozhodl o nákladech řízení, přiznal ustanovené opatrovnici odměnu ve výši 1.400 Kč a rozhodl o povinnosti žalobkyně zaplatit České republice náklady zastoupení opatrovnice žalovaného.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 12. 9. 2019, č. j. 19 Co 269/2019-88, usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které není přípustné ve smyslu § 238 odst. 1 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“), neboť směřuje proti rozhodnutí, kterým odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Na uvedené nemění nic ani nesprávné poučení odvolacího soudu o možnosti podat dovolání; to totiž nemůže založit přípustnost dovolání tam, kde ji zákon vylučuje (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. 25 Cdo 1686/2014, či ze dne 13. 9. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1575/2017).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť u něj řízení nekončí (srovnej § 151 odst. 1 ve spojení s § 243b o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru