Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 5032/2015Usnesení NS ze dne 16.12.2015

HeslaNáklady řízení
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.5032.2015.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 5032/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně J. K., zastoupené JUDr. Vlastimilem Marhanem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 672, proti žalované R. M., zastoupené JUDr. Alexandrem Kociánem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Závodní 391/96C, o 45.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 109 EC 135/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. května 2015, č. j. 10 Co 174/2015-277, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Karlových Varech rozsudkem ze dne 26. ledna 2015, č. j. 109 EC 135/2012-245, zamítl žalobu, jíž se žalobkyně po žalované domáhala zaplacení 45.000,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl o nákladech řízení účastnic a státu.

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 21. května 2015, č. j. 10 Co 174/2015-277, rozsudek soudu I. stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které není podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), přípustné.

Podle § 237 o. s. ř. platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. není dovolání podle § 237 přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Dovolání směřuje proti rozhodnutí, jímž odvolací soud rozhodl o částce 45.000,- Kč (s příslušenstvím), přičemž nejde o některou z výjimek uvedených v § 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. Přípustnost dovolání není založena ani ustanovením § 238a o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam taxativně vyjmenovaných případů.

Dovolatelka sice výslovně podala dovolání i proti nákladovému výroku rozhodnutí odvolacího soudu, ve vztahu k němu však žádnou argumentaci - natož tu, jež by se vázala k obligatorním údajům ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř. doplnitelným jen ve lhůtě uvedené v § 241b odst. 3 o. s. ř. - nevznesla. Dovolání proti uvedenému výroku by ostatně bylo (objektivně) nepřípustné, neboť ani jím nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50.000,- Kč.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2015

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru