Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 503/2020Usnesení NS ze dne 25.02.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.503.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 503/2020-87

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Pavlem Horňákem ve věci žalobce T. H., bytem XY, proti žalovanému Okresnímu státnímu zastupitelství Praha-východ, Praha 1, Husova 243/11, identifikační číslo osoby 00026018, o vyžádání a prověření důkazních listin ve spisovém materiálu Policie ČR, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 4 C 19/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 9. 2019, č. j. 22 Co 211/2019-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 8. 4. 2019, č. j. 4 C 19/2019-20, zastavil řízení v projednávané věci podle § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.“), neboť podle § 7 o. s. ř. se nejedná o věc, která vyplývá z poměrů soukromého práva, a nejedná se ani o věc, kterou by dle zákona měly soudy projednávat (výrok I), rozhodl o nákladech řízení (výrok II), a dále rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému státnímu zastupitelství v Praze (výrok III).

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 12. 9. 2019, č. j. 22 Co 211/2019-35, usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I a II potvrdil, výrok III změnil tak, že věc se Krajskému státnímu zastupitelství v Praze nepostupuje (výrok I), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II).

Žalobce proti usnesení odvolacího soudu podal dovolání, které vzal podáním ze dne 30. 1. 2020 zpět, Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3 věta druhá ve spojení s § 243f odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2020

JUDr. Pavel Horňák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru