Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 5003/2016Usnesení NS ze dne 23.11.2016

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.5003.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 5003/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce M. B., proti žalovaným 1) J. B. a 2) H. B., zastoupeným JUDr. Jiřím Cehákem, advokátem se sídlem Nový Bor, nám. Míru 1, o 295.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 9 C 277/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2016, č. j. 22 Co 88/2016-306, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal po žalovaných zaplacení 295.000 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Mladé Boleslavi rozsudkem ze dne 23. 11. 2015, č. j. 9 C 277/2013-198, žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Poté, co žalobce podal proti rozsudku soudu prvního stupně odvolání, vyzval jej soud prvního stupně k zaplacení soudního poplatku z odvolání. Žalobce následně požádal o přiznání osvobození od soudního poplatku.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 2. 2016, č. j. 9 C 277/2013-296, žalobci přiznal osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 24. 5. 2016, č. j. 22 Co 88/2016-306, odňal žalobci osvobození od soudních poplatků přiznané mu usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. 2. 2016, č. j. 9 C 277/2013-296, s účinností od podání odvolání žalobcem, tj. od 10. 1. 2016. Dovodil, že se jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva.

Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 23. 6. 2016, č. j. 9 C 277/2013-312, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z odvolání ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Současně jej poučil, že odvolací řízení bude zastaveno, nebude-li soudní poplatek z odvolání ve stanovené lhůtě zaplacen. Žalobce soudní poplatek z odvolání nezaplatil.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 22. 7. 2016, č. j. 9 C 277/2013-371, odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání zastavil. Toto rozhodnutí odvolací soud usnesením ze dne 8. 9. 2016, č. j. 22 Co 384/2016-408, potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu ze dne 24. 5. 2016, č. j. 22 Co 88/2016-306, podal žalobce dovolání, a požádal v něm o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl usnesením ze dne 22. 7. 2016, č. j. 9 C 277/2013-372, které odvolací soud usnesením ze dne 8. 9. 2016, č. j. 22 Co 385/2016-412, potvrdil.

V důsledku okolností, které nastaly po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí - pravomocnému zastavení odvolacího řízení - se dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu ze dne 24. 5. 2016, č. j. 22 Co 88/2016-306, stalo bezpředmětným (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002).

Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 3 a § 218 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. listopadu 2016

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru