Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 4366/2017Usnesení NS ze dne 03.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.4366.2017.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 o. s. ř.

§ 10a o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 4366/2017-154

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Brno, Hlinky 64/151, identifikační číslo 255 08 881, zastoupené Mgr. Michaelem Buchlovským, advokátem se sídlem Brno, Kopečná 987/11, proti žalované J. R., o 1.025 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 119 C 62/2014, o dovolání žalované proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 6. 2017, č. j. 33 Cdo 2550/2017-146, takto:

I. Řízení o „dovolání“ žalované proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 6. 2017, č. j. 33 Cdo 2550/2017-146, se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud usnesením ze dne 14. 6. 2017, č. j. 33 Cdo 2550/2017-146, zastavil dovolací řízení zahájené z podnětu dovolání žalované pro nesplnění podmínky pro věcné projednání dovolání žalované (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Usnesení dovolacího soudu napadla žalovaná podáním, které označila jako „dovolání“.

Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále opět jen „o. s. ř.“), dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 10a o. s. ř. o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že dovoláním lze napadnout pouze pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího nelze napadnout žádným opravným prostředkem. Občanský soudní řád proto také ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání „dovolání“ proti rozhodnutí dovolacího soudu. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o „dovolání“ žalované proti usnesení dovolacího soudu, které touto vadou trpí, podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. října 2017

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru