Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 4064/2014Usnesení NS ze dne 30.10.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:33.CDO.4064.2014.1
Dotčené předpisy

čl. 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

čl. 218 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 4064/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce M. J., proti žalované RVB CZ, s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II. 123/36, o zaplacení 3.289,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 49/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. dubna 2014, č. j. 8 Co 634/2014-43, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání platebního rozkazu z 10. 2. 2014 se žalobce po žalované domáhal zaplacení 3.289,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Českých Budějovicích (dále jen soud prvního stupně“) usnesením ze dne 19. března 2014, č. j. 23 C 49/2014-34, zamítl návrh žalobce na přiznání osvobození od soudních poplatků.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 3. dubna 2014, č. j. 8 Co 634/2014-43, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 26. 3. 2014 dovolání.

Usnesením ze dne 16. dubna 2014, č. j. 23 C 49/2014-48, soud prvního stupně řízení o zaplacení částky 3.289,- Kč s příslušenstvím zastavil a rozhodl o nákladech řízení; usnesení nabylo právní moci 3. 5. 2014.

Dovolání žalobce se tudíž stalo bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí krajského soudu (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 3 a § 218 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2014

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru