Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 400/2021Usnesení NS ze dne 23.02.2021

HeslaZastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:33.CDO.400.2021.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 400/2021-84

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce J. C., bytem XY, proti žalovaným 1) E. C., 2) R. C. a 3) R. C., všem bytem XY, o vrácení daru pro nevděk a hmotnou nouzi, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 12 C 5/2020, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2020, č. j. 35 Co 250/2020-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 9. 2020, č. j. 35 Co 250/2020-72, potvrdil usnesení ze dne 30. 4. 2020, č. j. 12 C 5/2020-58, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 odmítl návrh na zahájení řízení ze dne 7. 1. 2020 a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 3. 12. 2020 prostřednictvím svého obecného zmocněnce J. P., adresou XY, dovolání.

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 10. 12. 2020, č. j. 12 C 5/2020-78, dovolatele vyzval, aby soudu ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení předložil dovolání sepsané advokátem a plnou moc prokazující jeho zastoupení daným advokátem v dovolacím řízení, a aby v dovolání sepsaném advokátem řádně vymezil důvod dovolání, uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a čeho se domáhá; současně jej poučil o právních následcích neuposlechnutí výzvy. Na uvedenou výzvu soudu, která mu byla doručena 23. 12. 2020 a jeho zmocněnci 16. 12. 2020, žalobce nereagoval.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 části věty za středníkem, zákona č. 99/1996 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“) – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.).

Protože ke zhojení nedostatku tzv. povinného zastoupení dovolatele přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 2. 2021

JUDr. Ivana Zlatohlávková

podepsánoJUDr. Václavem Dudou

za nepřítomnou předsedkyni senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru