Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3940/2019Usnesení NS ze dne 02.01.2020

HeslaZastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.3940.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241b o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3940/2019-108

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce P. L., bytem XY, proti žalovaným 1) K. K., advokátce se sídlem XY, a 2) P. R., advokátovi t.č. vyškrtnutého ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou, o žalobě pro zmatečnost, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 10330/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2019, č. j. 20 Co 128/2019-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím městský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 3. 2019, č. j. 32 Nc 10330/2017-77, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení ze dne 26. 10. 2018, č. j. 20 Co 350/2018-52, jímž Městský soud v Praze potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 29. 8. 2018, č. j. 32 Nc 10330/2017-45, kterým byla žalobcem podaná žaloba pro zmatečnost odmítnuta pro neurčitost a nesrozumitelnost.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním.

Usnesením ze dne 15. 7. 2019, č. j. 32 Nc 10330/2017-99, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby ve lhůtě dvaceti dnů od doručení své podání doplnil o náležitosti podle § 241b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), tedy aby si – mimo jiné – zvolil pro dovolací řízení zástupcem advokáta a tuto skutečnost soudu doložil předložením plné moci s tím, že ve stejné lhůtě musí předložit i advokátem sepsané dovolání. Žalobce byl zároveň upozorněn na následky neuposlechnutí této výzvy. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 18. 7. 2019.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 o. s. ř. – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 1. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru