Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3921/2019Usnesení NS ze dne 04.12.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.3921.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3921/2019-316

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobců a/ V. V., bytem XY, a b/ A. V., bytem XY, obou zastoupených JUDr. Mgr. Pavlem Škvárou, Ph.D., MBA, advokátem se sídlem v Praze, Chuchelská 2216/19, proti žalované OPZ PLUS, a. s., se sídlem v Praze 1, Hradební 761/3, identifikační číslo osoby 452 74 835, o zaplacení 6.791.758,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 81/2016, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2018, č. j. 11 Co 295/2018-278, ve znění opravného usnesení ze dne 4. 10. 2019, č. j. 11 Co 295/2018-308, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 9. 11. 2018, č. j. 11 Co 295/2018-278, ve znění opravného usnesení ze dne 4. 10. 2019, č. j. 11 Co 295/2018-308, potvrdil ve výrocích II a III usnesení ze dne 12. 6. 2018, č. j. 21 C 81/2016-256, kterým Obvodní soud pro Prahu 1 zastavil odvolací řízení a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná, nezastoupená zástupcem z řad advokátů, dovolání.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 10. 10. 2019, č. j. 21 C 81/2016-309, žalovanou vyzval, aby si do deseti dnů od doručení výzvy zvolila zástupce z řad advokátů, který dovolání sepíše, případně se s podaným dovoláním ztotožní, případně nechť ve smyslu § 241 odst. 2 o. s. ř. doloží, že za ni jedná osoba s právnickým vzděláním. Současně ji poučil o právních následcích neuposlechnutí výzvy.

Na tuto výzvu, která jí byla doručena 14. 10. 2019, žalovaná nereagovala.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 části věty za středníkem zákona č. 99/1996 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“) – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.).

Protože ke zhojení nedostatku tzv. povinného zastoupení dovolatele přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 12. 2019

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru