Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3917/2020Usnesení NS ze dne 19.01.2021

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:33.CDO.3917.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3917/2020-78

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, (identifikační číslo osoby 452 44 782), proti žalované N. W., bytem XY, zastoupené JUDr. Martinem Havelkou, advokátem se sídlem v Liberci, Gorkého 658/15, o zaplacení 459.589,17 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 26 C 340/2018, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 13. 11. 2019, č. j. 83 Co 199/2019-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 13. 11. 2019, č. j. 83 Co 199/2019-48, změnil rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 17. 4. 2019, č. j. 26 C 340/2018-34, ve lhůtě k plnění tak, že žalovaná je povinna přiznané peněžní plnění žalobkyni zaplatit ve splátkách po 5.000 Kč měsíčně splatných vždy do každého 25. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po právní moci tohoto rozhodnutí, a to pod ztrátou výhody splátek; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaná podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které vzala zcela zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 1. 2021

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru