Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3849/2017Usnesení NS ze dne 07.09.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.3849.2017.1
Dotčené předpisy
§ 243c odst. 3 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3849/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně Kortestona plus s.r.o., se sídlem v Praze 5, Za Zámečkem 744/9, identifikační číslo 278 22 117, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti žalované M. Š., zastoupené Mgr. Ondřejem Hradilem, advokátem se sídlem v Třebíči, Bráfova třída 531/37, o zaplacení 6.119,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 7 C 284/2015, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2017, č. j. 28 Co 118/2016-36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Třebíči rozsudkem ze dne 25. 11. 2015, č. j. 7 C 284/2015-13, uložil žalované zaplatit žalobkyni 6.119,90 Kč se specifikovaným příslušenstvím (úrokem a úrokem z prodlení) a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. 2. 2017, č. j. 28 Co 118/2016-36, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaná podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které podáním došlým soudu dne 20. 7. 2017 vzala zcela zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. září 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru