Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3829/2016Usnesení NS ze dne 18.05.2017

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.3829.2016.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.

§ 167 odst. 2 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3829/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobců a) Enbridge Capital SE, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 394/12 (identifikační číslo osoby 024 67 585), zastoupené Mgr. Petrou Kinclovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Milevská 834/6, b) Sahos Industry Group a.s., se sídlem v Praze 8, Primátorská 296/38 (identifikační číslo osoby 241 36 794), c) NSIG Investment SE, evropské společnosti, se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24 (029 77 354), a d) SAHOS Trade s.r.o., se sídlem v Pištíně č.p. 134 (identifikační číslo osoby 014 84 826), zastoupených Mgr. Petrem Opletalem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lazarská 11/6, proti žalované BLUE RAY a.s., se sídlem v Praze 10, Voroněžská 172/24 (identifikační číslo osoby 241 83 725), zastoupené JUDr. Ivem Bártou, advokátem se sídlem v Praze 1, 28. října 767/12, o neúčinnosti prodeje závodu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 Cm 7/2015, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 4. 2016, č.j. 1 Cmo 55/2016-60, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 3. 2017, č.j. 33 Cdo 3829/2016-86, se v záhlaví opravuje tak, že vedle původní žalobkyně Enbridge Capital SE, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 394/12 (identifikační číslo osoby 024 67 585), zastoupené Mgr. Petrou Kinclovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Milevská 834/6, se doplňují žalobkyně b) Sahos Industry Group a.s., se sídlem v Praze 8, Primátorská 296/38 (identifikační číslo osoby 241 36 794), c) NSIG Investment SE, evropská společnost, se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24 (029 77 354), a d) SAHOS Trade s.r.o., se sídlem v Pištíně č.p. 134 (identifikační číslo osoby 014 84 826), zastoupení Mgr. Petrem Opletalem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lazarská 11/6.

Odůvodnění:

Písemné vyhotovení rozhodnutí bylo postiženo zřejmou nesprávností spočívající v tom, že v záhlaví byla uvedena jediná žalobkyně Enbridge Capital SE, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 394/12 (identifikační číslo osoby 024 67 585), kde správně měly být na straně žalobců uvedeny i žalobkyně b) Sahos Industry Group a.s., se sídlem v Praze 8, Primátorská 296/38 (identifikační číslo osoby 241 36 794), c) NSIG Investment SE, evropská společnost, se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24 (029 77 354) a d) SAHOS Trade s.r.o., se sídlem v Pištíně č.p. 134 (identifikační číslo osoby 014 84 826).

Dovolací soud proto tuto zjevnou nesprávnost ve výroku usnesení podle ustanovení § 164, § 167 odst. 2 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru