Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 382/2013Usnesení NS ze dne 09.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.382.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 382/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně N. H., zastoupené JUDr. Simonou Pavlovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 10, Káranská 343/24, proti žalovanému M. R., zastoupenému Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Spálená 76/14, o 53.370,- s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 96/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2012, č.j. 13 Co 6/2012-205, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.864,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Jana Boučka, advokáta.

Odůvodnění:

Dovolání žalobkyně proti v záhlaví citovanému rozsudku městského soudu, kterým ve věci samé potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 8. 2011, č.j. 14 C 96/2005-160, není podle § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále též jen „o.s.ř.“, srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím v obchodní věci částku 100.000,- Kč.

Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovaný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení. Výši odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1 bodu 7., odst. 3, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 a § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. částkou 3.720,- Kč. Součástí nákladů je dále paušální částka náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a náhrada za 21 % daň z přidané hodnoty ve výši 844,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobkyně dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalovaný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 9. dubna 2013

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru