Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3730/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.3730.2017.1
Dotčené předpisy

čl. 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3730/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce M. Ž., zastoupeného Mgr. Josefem Liscem, advokátem se sídlem v Ostrově, Klínovecká 1407, proti žalovanému Z. Č., o zaplacení částky 41.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 41 C 52/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 11. 4. 2017, č. j. 41 C 52/2017-26, takto:

Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 11. 4. 2017, č. j. 41 C 52/2017-26, se zastavuje

Odůvodnění:

Žalobce napadl dovoláním shora označené usnesení, kterým okresní soud zamítl žádost žalobce o osvobození od placení soudních poplatků.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“), opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání, pokud to zákon nevylučuje (srov. § 201 o. s. ř.). Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti usnesení soudu prvního stupně podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a podle § 104 odst. 1, věty první, o. s. ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 45/2000).

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím řízení nekončí a o nákladech bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru