Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3635/2015Usnesení NS ze dne 30.09.2015

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.3635.2015.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3635/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Bohemia Sekt, s. r. o. se sídlem ve Starém Plzenci, Smetanova 220, identifikační číslo osoby 453 58 711 (právní nástupkyně původní žalobkyně Víno Mikulov, a. s. se sídlem v Mikulově, Průmyslová oblast 1220, identifikační číslo osoby 463 47 208), proti žalovanému V. D., zastoupenému JUDr. Alešem Janů, advokátem se sídlem v Táboře, Čelkovická 445, o zaplacení 77.178,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 23 C 30/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře, ze dne 15. dubna 2015, č. j. 15 Co 231/2015-28, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalovaného proti shora uvedenému usnesení, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře, potvrdil usnesení ze dne 11. února 2015, č. j. 23 C 30/2015-13, kterým Okresní soud v Táboře odmítl (pro opožděnost) odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu vydanému Okresním soudem v Táboře dne 4. dubna 1995, č. j. Ro 65/95-16, není podle § 238 odst. 1 písm. f/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o. s. ř.“), přípustné (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2437/2013, uveřejněné ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 42/2014). Skutečnost, že odvolací soud žalovaného nesprávně poučil o přípustnosti dovolání, nemá na výše uvedené vliv (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2002. Sp. zn. 29 Odo 381/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 203/2002, ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. 29 Odo 10/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 42/2014).

Nejvyšší soud nepřípustné dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být v posuzovaném případě odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru