Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3613/2020Usnesení NS ze dne 10.12.2020

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.3613.2020.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 218a o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 243f odst. 2 o. s. ...

více

přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3613/2020-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Horňákem ve věci žalobkyně Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha5, identifikační číslo osoby 257 88 001 (původně UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem Praha 4, Závišova 502/5, identifikační číslo osoby 00562262), proti žalovanému P. R., bytem XY, o zaplacení 4 913,42 Kč a o žalobě pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Co 84/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 6. 2020, č. j. 4 Co 43/2020-12, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2. 6. 2020, č. j. 4 Co 43/2020-12, potvrdil usnesení ze dne 3. 1. 2020, č. j. 27 Co 84/2017- MOP - 7, kterým Krajský soud v Praze nepřiznal žalovanému osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě pro zmatečnost.

Proti označenému usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dne 21. 9. 2020 dovolání, které předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), odmítl jako opožděné podle § 243c odst. 3 věty první ve spojení s § 218a o. s. ř., když tak v rozporu s § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 o. s. ř. neučinil soud prvního stupně.

Učinil tak proto, že napadené usnesení odvolacího soudu bylo dovolateli doručeno dne 25. 6. 2020, lhůta pro podání dovolání tedy uplynula ve 25. 8. 2020 (soud prvního stupně – jak se podává z předkládací zprávy – vycházel z doručenky vztahující se k jinému rozhodnutí). Podal-li dovolatel dovolání až dne 21. 9. 2020, tj. po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1 větě první o. s. ř., učinil tak opožděně.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 12. 2020

JUDr. Pavel Horňák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru