Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3582/2013Usnesení NS ze dne 26.11.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.3582.2013.1
Dotčené předpisy

§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3582/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně STAY ACTIVE INC. se sídlem Capital City, Independence Avenue, Victoria, Mahé, Seychelská republika, identifikační číslo: 000093237, zastoupené JUDr. Vladimírem Řičicou, advokátem se sídlem Praha 4, Voráčovská 937/14, proti žalovanému L. P., zastoupenému opatrovníkem Mgr. Martinou Kaplánkovou, advokátkou se sídlem Jihlava, Divadelní 1604/8, o zaplacení částek 9.405,- Kč s příslušenstvím a 1.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 105 EC 962/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 2. května 2013, č. j. 54 Co 295/2013-84, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně - pobočka v Jihlavě usnesením ze dne 2. května 2013, č. j. 54 Co 295/2013-84, potvrdil usnesení ze dne 7. února 2013, č. j. 105 EC 962/2011-72, kterým Okresní soud v Jihlavě ustanovil žalovanému podle § 29 odst. 3 o. s. ř. z důvodu neznámého pobytu opatrovníka Mgr. Martinu Kaplánkovou, advokátku se sídlem Jihlava, Divadelní 1604/8.

Dovolání žalobkyně proti usnesení odvolacího soudu není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej článek II, body 1. a 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. - dále opět jen „o. s. ř.“), neboť napadené rozhodnutí nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, a nejedná se ani o případ, kdy má být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).

Žalobkyní nastolená právní otázka, zda lze ustanovit opatrovníka účastníku, jehož pobyt není znám, i za situace, kdy písemnosti soudu adresované tomuto účastníkovi lze považovat za doručené podle ustanovení § 45 a násl. o. s. ř., již byla dovolacím soudem vyřešena a odvolací soud se od ustálené praxe Nejvyšší soudu neodchýlil (srovnej rozsudek ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 32 Cdo 1571/2013, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. 71 Co 754/2009, které bylo přijato občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu na jednání dne 13. 1. 2010 a uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47/2010; v nich byl přijat a odůvodněn závěr, podle něhož je-li účastník neznámého pobytu, musí soud učinit vhodná opatření k ochraně jeho procesních práv a povinností /§ 29 odst. 3 o. s. ř./; nestačí, že podle § 46b písm. a/ o. s. ř. je možné takovému účastníku doručit písemnosti soudu); v dané věci není důvod, aby bylo rozhodováno jinak.

Nejvyšší soud nepřípustné dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. listopadu 2013

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru