Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3432/2010Usnesení NS ze dne 21.09.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.3432.2010.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3432/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce A. O., zastoupeného JUDr. Josefem Dýnkou, advokátem se sídlem Mořkov, Nádražní 510, proti žalované MUDr. M. L., zastoupené JUDr. Petrem Holubem, advokátem se sídlem Kopřivnice, Tyršova 3, o vrácení daru, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 12 C 193/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. května 2010, č. j. 8 Co 47/2010-126, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 24. května 2010, č. j. 8 Co 47/2010-126, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 12. listopadu 2009, č. j. 12 C 193/2008-91, ve výroku I. jímž byla zamítnuta žaloba o stanovení povinnosti vrátit dar (blíže specifikované nemovitosti), změnil jej ve výroku II. o náhradě nákladů řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání, kterým žalobce napadl rozsudek odvolacího soudu ve výrocích, jimiž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů, není přípustné (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 4/2003). Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalované v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. září 2010

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru