Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3391/2013Usnesení NS ze dne 26.11.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.3391.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3391/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně Z. F., zastoupené Mgr. Lucií Kubínovou, advokátkou se sídlem Boskovice, Kpt. Jaroše 158/3, proti žalovanému L. Ř., zastoupenému JUDr. Radovanem Rumlerem, advokátem se sídlem Boskovice, nám. 9 května 10, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 10 C 84/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. března 2013, č. j. 37 Co 53/2012-182, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 19. března 2013, č. j. 37 Co 53/2012-182, změnil rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 6. září 2011, č. j. 10 C 84/2010-139, v napadeném výroku II. tak, že „se určuje, že žalobkyně je vlastníkem nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice na LV č. 2741 pro k. ú. H., obec B., a to ideální jedné poloviny parcely č. 313/2 - zahrada o výměře 842 m2, a ohledně druhé ideální poloviny téže nemovitosti se žaloba zamítá“; současně rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu neobsahuje náležitost vyžadovanou § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. - dále jen „o. s. ř.“), přičemž tuto vadu, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, žalovaný včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranil (§ 241b odst. 3 o. s. ř.). Dovolání konkrétně neobsahuje žádný údaj o tom, v čem žalovaný spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v § 237 o. s. ř. považuje za splněné. Z dovolání nelze vysledovat, zda v souzené věci šlo (mělo jít) o případ (některý ze čtyř v úvahu přicházejících), v němž napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva: 1/ při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo 2/ která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo 3/ která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo 4/ má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. listopadu 2013

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru