Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3342/2015Usnesení NS ze dne 30.07.2015

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.3342.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3342/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425 (identifikační číslo osoby 27232433), zastoupené Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, 28. října 219/438, proti žalovanému V. B., o 36.077,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 9 C 287/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 2014, č.j. 57 Co 567/2014-232, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 29. 8. 2014, č.j. 9 C 287/2007-214, jímž okresní soud zastavil řízení o návrhu žalovaného na přiznání osvobození od soudních poplatků.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním a požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 11. 3. 2015, č.j. 9 C 287/2007-241, potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 29. 4. 2015, č.j. 57 Co 239/2015-250, žádosti žalovaného na ustanovení zástupce pro dovolací řízení nevyhověl.

Usnesením ze dne 30. 6. 2015, č.j. 9 C 287/2007-254, soud prvního stupně žalovaného vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Výzvě, která mu byla doručena 8. 7. 2015, žalovaný nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen „o.s.ř.“), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení o dovolání žalovaného zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2015

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru