Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3062/2011Usnesení NS ze dne 21.09.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:33.CDO.3062.2011.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3062/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce B. J., zastoupeného JUDr. Naděždou Zetkovou, advokátkou se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Bezručova 206, proti žalovaným 1) L. M. a 2) V. M., zastoupeným Mgr. Marcelem Labounkem, advokátem se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Meziříčská 774, o zaplacení 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 18 C 62/2008, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. prosince 2010, č. j. 57 Co 354/2010-124, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. prosince 2010, č. j. 57 Co 354/2010-124, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 3. června 2010, č. j. 18 C 62/2008-102, jímž bylo žalovaným uloženo zaplatit společně a nerozdílně žalobci 500.000,- Kč s 3 % úrokem z prodlení od 1. 1. 2005 do zaplacení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť soud prvního stupně nerozhodl jinak než ve svém dřívějším rozsudku ze dne 10. listopadu 2008, č. j. 18 C 62/2008-29, který byl zrušen usnesením odvolacího soudu ze dne 25. ledna 2010, č. j. 57 Co 429/2009-78, a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.

Přestože žalovaní v dovolání avizují uplatnění dovolacího důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm., b/ o. s. ř., jímž lze vytýkat nesprávné právní posouzení věci, dovolání obsahuje pouze námitky vůči skutkovým zjištěním, z nichž soudy obou stupňů vycházely (oproti soudům prosazují žalovaní názor, že žalobce v řízení neunesl důkazní břemeno, resp. neprokázal kdy, za jakých okolností a v jakých částkách jim měl poskytnout půjčku), a výhrady ke kvalitě zdůvodnění rozsudků soudů obou stupňů (konkrétně výtky, že rozsudky jsou nepřezkoumatelné, neboť nerespektují zásady vyjádřené v ustanovení § 157 odst. 2 o. s. ř.). Takové námitky vystihují dovolací důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a odst. 3 o. s. ř. a nelze k nim - jak bylo výše uvedeno - přihlížet.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobci, který by jinak měl právo na jejich náhradu, v této fázi řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. září 2011

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru