Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2801/2013Usnesení NS ze dne 22.10.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.2801.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2801/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Ing. F. K., zastoupeného JUDr. Ing. Miroslavem Noskem, advokátem se sídlem Tábor, Světlogorská 2765/4, proti žalované Home Credit a. s. se sídlem Brno, Moravské nám. 249/8, identifikační číslo: 269 78 636, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 66/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. března 2013, č. j. 11 Co 13/2013-38, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. března 2013, č. j. 11 Co 13/2013-38, potvrdil usnesení ze dne 21. listopadu 2012, č. j. 20 C 66/2012-25, jímž Obvodní soud pro Prahu 2 odmítl podání žalobce ze dne 11. srpna 2012 ve spojení s podáním ze dne 22. října 2012 a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání, kterým žalobce napadl usnesení odvolacího soudu, neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 o. s. ř.), tj. obligatorní náležitost vyžadovanou § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II. bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. - dále jen „o. s. ř.“), přičemž tuto vadu, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranil (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Ačkoliv žalobce v dovolání označil za žalovanou PPF B2 B.V., soukromou společnost s ručením omezeným založenou podle právních předpisů Nizozemského království (tj. jinou právnickou osobu než tu, proti níž bylo vedeno řízení před soudy obou stupňů), Nejvyšší soud k tomuto údaji nemohl přihlížet, neboť po zahájení řízení je možná změna účastníka na straně žalovaného jen postupem podle § 92 odst. 2 o. s. ř., a ten pro dovolací řízení neplatí (§ 243b o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 22. října 2013

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru