Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2765/2013Usnesení NS ze dne 23.10.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.2765.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 4029/13 ze dne 28.01.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Pavel Rychetský


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2765/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce F. K., zastoupeného JUDr. Janem Stančíkem, advokátem se sídlem v Mikulůvce 141, proti žalovanému Ing. F. S., zastoupenému JUDr. Zdeňkem Sochorcem, advokátem se sídlem v Popovicích 9, o zaplacení 1,880.528,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 12 C 144/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 29. ledna 2013, č. j. 60 Co 607/2012-314, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Uherském Hradišti usnesením ze dne 22. listopadu 2012, č. j. 12 C 144/2008-304, zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků ze dne 14. 10. 2012.

Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 29. ledna 2013, č. j. 60 Co 607/2012-314, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které není podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II bod 1. a 7. zákona č. 404/2012 Sb. - dále jen „o. s. ř.“) přípustné.

Podle 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Žalobce v dovolání tento jediný způsobilý dovolací důvod neuplatnil, neboť jeho dovolací námitky ve skutečnosti nesměřují proti právnímu posouzení věci, nýbrž soudům je vytýkána nesprávnost skutkových zjištění, na nichž je založen závěr, že nesplňuje zákonné podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 věty prvé o. s. ř. (odvolací soud uzavřel, že žalobce netvrdil, že se nachází v tíživé finanční situaci, a že není v jeho možnostech zaplatit soudní poplatek za jím podané odvolání, ani řádně neprokázal své osobní, majetkové a výdělkové poměry). Nesprávná skutková zjištění nejsou podle současné právní úpravy způsobilým dovolacím důvodem (viz § 241a odst. 1 o. s. ř. a contrario).

Ani námitka, kterou žalobce soudům obou stupňů vytkl, že jej nevyzvaly k doplnění tvrzení o majetkových poměrech, není způsobilým dovolacím důvodem. Ve smyslu § 242 odst. 3 o. s. ř. lze k případným vadám řízení přihlédnout pouze, je-li dovolání přípustné.

Vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud je podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. října 2013

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru